Veiligheid versus privacy: ‘sleepnet’

Woensdag 21 maart aanstaande zijn de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten #WIV, door tegenstanders ‘sleepnet’ genoemd.

WIV

Illustratie: www.GeenSleep.net 

De vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) is al vanaf de indiening in oktober 2016 omstreden. Duizenden pagina’s aan adviezen, bezwaren en voorstellen waren ingediend op het moment dat de Tweede Kamerleden hun stem moesten uit te brengen. Inmiddels hebben Tweede en in de luwte van het zomerreces ook de Eerste Kamer in meerderheid ingestemd met de enigszins aangepaste wet die per 1 januari 2018 in werking treedt.

De wet is ingediend om geheime diensten, AIVD en de militaire MIVD, meer ruimte te geven om op grote schaal internetdata van personen te verzamelen om zo dreigingen van buiten te onderzoeken. Zo kunnen de inlichtingendiensten bijvoorbeeld bij een digitale aanval de data van een bepaalde provider onderzoeken en bewaren. Daar zitten dan ook data bij van het internetverkeer van personen die niets kwaads van zins zijn uit hele wijken waar bijvoorbeeld een teruggekeerde Syriëganger woont.

Bij elke onderzoeksvraag hebben de diensten toestemming nodig van de minister en van een onafhankelijke commissie van drie personen, die in samenspraak gekozen wordt door: de Nationale Ombudsman, de vice-president van de Raad van State en de president van de Hoge Raad. Achteraf toetst een toetsingscommissie de taps. De toetsingscommissie (CTIVD) moet beoordelen of de veiligheidsdiensten rechtmatig hebben gehandeld. Waarborg genoeg zou je zeggen maar de oordelen van de commissie zijn niet bindend. De minister mag echter die oordelen of veroordelingen van de toetsingscommissie naast zich neerleggen. Daar richt zich dan ook een van de bezwaren tegen, nota bene van de toetsingscommissie zelf. De CTIVD vindt de wet te vaag: ‘Om effectief toezicht te kunnen uitoefenen moet sprake zijn van een duidelijk en afgebakend kader in de wet. Dit is nu niet het geval.’

Naast de CTIVD hebben tal van andere organisaties bezwaren aangetekend waaronder de Raad van State, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), het IViR (Instituut voor informatierecht), de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) en de journalistenvereniging NVJ. De bezwaren richten zich op de inbreuk met het grootschalige verzamelen van gegevens op de fundamentele persoonlijke vrijheid. De Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat ‘grootschalige verwerking van gegevens – naast een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer – bijvoorbeeld ook gevolgen [kan] hebben voor de vrijheid van meningsuiting, doordat burgers of maatschappelijke organisaties zich op voorhand geremd kunnen voelen in hun uitingsvrijheid.’ Het grootste bezwaar van de NVJ op de wet is het niet meer voldoende kunnen beschermen van journalistieke bronnen. Hierdoor staat een belangrijke manier waarop journalisten hun verhalen naar buiten kunnen krijgen en hun controlerende rol kunnen vervullen ernstig onder druk, aldus NVJ-secretaris Thomas Bruning.

Amnesty International steunt actief het referendum alsmede Bits of Freedom, Free Press Unlimited en Internet Society Nederland. Privacy versus veiligheid. Het gevaar van simplificatie ligt op de loer. Natuurlijk mag op privacy inbreuk gedaan worden, echter alleen onder scherpe voorwaarden en alleen als het doel legitiem is. Dat kan als bijvoorbeeld de democratische rechtsstaat daadwerkelijk bedreigd wordt. In de Wiv is dat niet goed en helder vastgelegd. Te groots van opzet waardoor toetsing achteraf slecht mogelijk is.

Een bezwaar waar tot nu toe minder aandacht voor is, is hoe veilig zijn die data die drie jaar bewaard mogen worden? Is de overheid wel voldoende toegerust om die veiligheid te garanderen? De geschiedenis van DiGiD bijvoorbeeld geeft wat dat betreft weinig hoop.

Een raadgevend referendum is geen democratisch hoogstaand middel om je gelijk te halen. Het is naast de gang naar de rechter zoals de NVJ en Bits for Freedom hebben gedaan, een uiterste middel in de huidige rechtstaat. Een middel om het parlement te dwingen nogmaals te kijken naar de Wiv en naar voren gebrachte tekortkomingen in de wetgeving. Een middel ook om de argumenten voor en tegen helder te krijgen. De wet is tot nu toe te veel buiten het publieke debat gebleven en dat terwijl het belang van de individuele vrijheid in het geding is. Die waarborg is niet duidelijk in de wet verankerd en dat is zorgelijk.

In aangepaste vorm van een eerder gepubliceerd in Nederlands Media Nieuws artikel 

Advertenties
Geplaatst in internet, journalistiek, Nieuws en politiek, recht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Nieuwe geheime DNA-databank en de WIV

In de debatten over de gemeenteraadsverkiezingen is het raadgevend referendum op 21 maart over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bijna geen issue. En al helemaal onderbelicht is de mogelijkheid die de wet aan de veiligheidsdienst AIVD biedt om een eigen DNA-databank op te tuigen. Naast de bestaande DNA-databank die politie, justitie, AIVD en MIVD nu al gebruiken.

WIV

illustratie: website www.Geensleep.net ©

 

 

 

In het vervroegd uitgegeven jaarverslag van de AIVD wordt over deze nog op te tuigen database met geen woord gerept en ook niet over de mogelijke effecten van de WIV op bronbescherming.

Het is onduidelijk waarom die nieuwe DNA-databank noodzakelijk is. Directeur Rob Bertolee van de inlichtingendienst zei daarover tijdens een debat in de Jacobi-kerk te Utrecht: ‘Wij gebruiken het DNA-profiel om de identiteit van iemand vast te stellen of te controleren.’

Het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico heeft naar dit onderdeel van de wet voor De Groene Amsterdammer uitvoerig onderzoek gedaan. Hun conclusie: het is ‘een grove inbreuk op de privacy van onschuldige burgers. En het kan al op andere manieren’.

Wat is er aan de hand? De AIVD wil met de nieuwe DNA-database straks DNA van ‘targets’ en ‘non argets’ verzamelen. Die profielen mogen tot 30 jaar bewaard blijven en uitgewisseld worden met buitenlandse veiligheidsdiensten. Die profielen mogen met instemming van de bevoegde autoriteiten ook vergeleken worden met materiaal dat ziekenhuizen verzamelen voor medische doeleinden.

Het is in dit verband goed om je te realiseren dat je met jouw DNA-profiel niet alleen jouw identiteit vast kan stellen, maar ook dat van je familie en je bevolkingsgroep (Friesland, Brabant, Zeeland). Van iedere burger die de AIVD in beeld heeft, kan het DNA-profiel worden opgeslagen. Een commissie van hoogleraren heeft minister Plasterk er twee jaar geleden op gewezen dat de noodzaak van die nieuwe database ‘volstrekt onvoldoende’ is onderbouwd. ‘Het is de meest onnodige uitbreiding van de bevoegdheden’, zegt een van de commissieleden, hoogleraar Bert-Jaap Koops van de Universiteit van Tilburg in het artikel.

Een aspect dus om mee te laten wegen bij het bepalen van de stem bij het raadgevend referendum. De Staten Generaal, Eerste en Tweede Kamer heeft niet goed op de privacy en noodzaak gelet. Zoals ik al eerder elders betoogde, worden journalistieke bronnen met de invoering van de WIV-maatregel onvoldoende beschermd. Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ: ‘Bronnen zijn voor journalisten essentieel om misstanden boven water te krijgen en hun controlerende rol te vervullen. Zonder beschermde bronnen is geen goede journalistiek mogelijk; zonder beschermde bronnen is de rechtsstaat in gevaar.’

Eerder verschenen bij: www.nederlandsmedianetwerk.nl

 

Deeplinks:

  1. Jaarverslag https://www.villamedia.nl/artikel/vervroegd-jaarverslag-aivd-benadrukt-waarborgen-wiv?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+villamedia/tctJ+(Villamedia+Nieuwsbrief)%23When:10:31:00Z
  2. Investico https://www.platform-investico.nl/
  3. De Groene Amsterdammer https://www.groene.nl/artikel/de-dna-verzameldienst
  4. DNA-bevolkingsgroepen https://www.nrc.nl/nieuws/2014/06/30/nederlandse-dna-atlas-toont-een-honkvast-volk-a1423994
  5. Eerder over de WIV https://nederlandsmedianieuws.nl/columns/Column-Herman-Spinhof-Veiligheid-versus-privacy/
  6. NVJ https://www.nvj.nl/nieuws/nee-tegen-sleepwet
Geplaatst in internet, journalistiek, multimedia, Nieuws en politiek, recht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Propaganda, desinformatie en Halbe Zijlstra

Kan minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken nog aanblijven na zijn jarenlang verzwegen leugen over zijn nepbezoek in de datsja van Poetin begin 2006? Zijlstra was toen raadslid in Utrecht. Dat wekt op zich al verbazing: een raadslid op bezoek bij Poetin?

In een speech voor zijn partij in Friesland in 2016 heeft hij die leugen nog eens als fractieleider van de VVD breed uit heeft gemeten. ‘Ik kon heel goed horen wat hij verstond onder Groot-Rusland, want Groot-Rusland is waar hij naar terug wil. En zijn antwoord was: Dat is Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en de Baltische Staten. En Kazachstan was nice to have.’

Zijlstra zegt zijn leugen te hebben verzonnen om zijn bron, de voormalige Shell-topman Jeroen van der Veer, ‘te beschermen’. Maar wat nu blijkt is dat Zijlstra Van der Veers woorden verkeerd heeft geïnterpreteerd. Tegen de Volkskrant redacteur Natalie Righton die met de onthulling kwam schreef Van der Veer in een mail dat Poetins woorden ‘historisch bedoeld’ waren: ‘Historisch gezien is Groot-Rusland groter dan huidig Rusland’, aldus Van der Veer tegenover de Volkskrant. Zijlstra probeerde na de onthulling De Volkskrant te gebruiken voor zijn verdediging. Ten onrechte voerde hij het mailverkeer tussen de krant en Van der Veer op als bewijs dat hij de waarheid had gesproken over de woorden van Poetin. Van der Veer spreekt dat dus tegen.

Putin's_Palace

Poetins datsja in Krasnodar Krai aan de Zwarte Zee, Rusland

Kan Zijlstra nu nog op bezoek bij zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov het MH16-dossier te berde brengen of de door Rusland verspreide desinformatie? Lavrov zal hem vriendelijk aanhoren, maar heeft een troef achter de hand waaraan hij hem even vriendelijk aan zal herinneren. ‘Meneer Zijlstra hoe beviel uw bezoek aan de datsja van kameraad Poetin?’

Zal de EU’s eigen factcheck-dienst EU vs Disinfo de uitglijder van Zijlstra nu bestempelen als nepnieuws? Eerder plaatste deze waarheidspolitie ten onrechte berichten op de lijst van desinformatie berichten van GeenStijl (28-11-2015), ThePostOnline (19-11-2015) en De Gelderlander (28-09-2016). Maar met de uitglijder van Zijlstra zou de dienst werkelijk beet hebben. Een overheid dient zich niet mee bezig te houden met het aanwijzen van media als desinformanten. Burgers en journalisten doen dat in een vrije democratische samenleving. Zoals iedereen moet je autoriteiten in beginsel wantrouwen, is mijn devies, omdat mensen en zeker autoriteiten de neiging hebben zich beter voor te doen dan ze in werkelijkheid zijn en gericht zijn op ten minste het behoud van hun eigen macht maar vaak op uitbreiding daarvan.

Foto boven Zijlstra speech 2016: still NOS Journaal

Zie ook: https://nederlandsmedianieuws.nl/columns/Column-Herman-Spinhof-Propaganda-en-desinformatie 

Geplaatst in journalistiek, Nieuws en politiek | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Mirando orkersten

Zigeunerorkest Tata Mirando

ARNHEM, 6 feb. ’18 – Het verdriet over het plotselinge overlijden van de jonge Nello Weiss (40) afgelopen zaterdag is groot onder de familieleden van de befaamde violist van het zigeunerorkest Tata Mirando. Als solist heb ik hem een paar keer mogen ontmoeten en gesproken.

Nello Mirando,

Nello Mirando, Zigeunervrienden Festival Monnickendam 2014

Nello was de kleinzoon van Adolf Weiss en speelde in het bekende Tata Mirando orkest. Zoals bekend mag worden verondersteld, zeker van een redacteur van De Gelderlander, zijn er meerdere zigeunerorkesten Mirando. Ofschoon grootvader Adolf door verdriet overmand anders suggereert in De Gelderlander (‘Dood violist Nello betekent einde zigeunerorkest tata Mirando’, 6-02-2018) blijven desondanks twee van de Koninklijke Tata Mirando orkesten gewoon bestaan: het koninklijke: www.tatamirando.nl en de hofleverancier van Zigeunermuziek Mirando: www.mirandomuziek.nl

Bekijk hier een ruim twee uur durende reportage van het Zigeunervrienden festival in Monnickendam 2014 met interview Nello Weiss

 

Geplaatst in Amusement, Muziek, Sinti | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Nieuwe slavernij: Postnl (2)

De chef

Pieter+Post

Op de vroege zaterdagmiddag lopen vader en zoon postbezorger hun route. Plotseling duikt het Postnl-autootje op met daarin de Chef van Postnl. Hij rijdt hun klem als ware het de plaatselijke politie die misdadigers op het spoor is.

‘Ik kreeg een klacht binnen over jullie. Een van jullie heeft een pakje neergezet bij x [de Chef noemt een adres, HS]. Vervolgens heeft een van jullie de zoon uitgescholden omdat hij te laat de deur zou hebben opengemaakt.’ Verbaasd keken vader en zoon elkaar aan. Ze kennen de mensen die er wonen goed. ‘Wij weten van niks. Daar hebben we helemaal geen pakketje bezorgd vandaag.’ ‘De klager zegt,’ vervolgt de Chef ‘dat het de bezorger is van Postnl.’ ‘Dan zou ik het nog maar eens navragen bij de klager. Ben je daar al geweest?,’ vraagt de vader. De Chef moet toegeven dat hij direct naar de bezorgers is gereden en niet eerst langs de klant om de klacht te verifiëren. De vader raakt geïrriteerd door dit gedrag van de Chef en zegt: ‘dat moet je eerst maar eens doen voordat je ons valselijk beschuldigt. Zo ga je niet met je werknemers om.’ Hij draait zich om en gaat verder met bezorgen, terwijl de Chef verder babbelt met de zoon.

Even later belt de Chef de zoon die het toestel op de luidsprekerstand heeft gezet zodat de vader kan meeluisteren. ‘Ik ben bij de mensen nu. En inderdaad jullie zijn het niet geweest.’ Op de achtergrond horen we de vrouw des huizes zeggen: ‘Nee, dat zijn zij niet. Dat zijn vreselijk aardige bezorgers.’ Eigenlijk hoeft de Chef nu niets meer te zeggen. Dat doet hij echter nog wel, maar dat gaat verloren in het hoongelach van vader en zoon.

logo

Bij Postnl is het tegenwoordig gewoonte om alle klachten direct bij de bezorgers te leggen en niet eerst te verifiëren bij de klager. De klacht komt binnen bij een landelijk callcenter. De dienstdoende telefonist van het klachtencentrum maakt er een notitie van en stuurt die naar de plaatselijke Chef. De plaatselijke Chef tikt vervolgens de bezorger op de vingers, zonder bij de klager te verifiëren waar het nu precies om gaat. Of het gaat om een bezorger van Postnl of van een andere bezorgdienst? Kortom: wat, hoe, waar, wie? Dat is niet meer het protocol! Gelijk de bezorger (valselijk) beschuldigen.

Geplaatst in arbeidsverhoudingen, Postnl, Sfeer nieuws | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Nieuwe slavernij: Postnl

Ziek

Zaterdagochtend even na acht uur belt de jonge koortsige postbezorger van Postnl de administrateur om zich ziek te melden. Een fikse griep heeft hem geveld. 39,1 graden koorts, zegt de thermometer. ‘Tja, we hebben al zoveel zieken. Dus dat is lastig,’ zegt de administrateur. ‘Kan je niet toch een deel doen van je wijk?’ De bezorger aarzelt. Voelt zich onder druk gezet en stemt toe. ‘Oké de helft dan’, zegt hij.

Pieter+Post

Bij het depot waar alle post gedeponeerd wordt staan nog drie tassen: ruim de helft van de wijk die hij normaal moet lopen. Daar staat ruim drie uur voor. Het is vrieskoud buiten en hij heeft zich extra warm aangekleed. Hij loopt de post en doet er nu ruim twee uur over. Hijgend en puffend maakt hij zijn loopjes. Bezweet komt hij thuis. Hij neemt een warme douche en duikt direct het bed in.

‘s Avonds tegen etenstijd neemt hij de temperatuur nog even op: 39,8 graden. Hij neemt wat soep en duikt weer het bed in. De nacht slaapt hij door. Af en toe raakt hij in een verschrikkelijke hoestbui. ’s Anderendaags wordt hij zwetend wakker. De koorts is niet gezakt, hij slikt een aspirine en neemt een douche. De hele dag blijft hij hoesten, voelt zich koortsachtig en is kortademig.

Morgen maar even naar de huisarts, bedenkt hij. Die constateert na onderzoek een beginnende longontsteking. Volstrekte rust en uitrusten, luidt haar devies. Met dank aan Postnl ligt hij nu alweer een paar dagen in bed. Het gaat langzaam iets beter.

Geplaatst in arbeidsverhoudingen, Gezondheid en welzijn, Postnl | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Indië is paraat!

Java Post

De inval van de Duitsers in Nederland, mei 1940, deed in Indië het ergste vrezen. Vanaf dat moment werd koortsachtig gewerkt aan een verdediging tegen een verwachte Japanse aanval. De burgers waren er niet gerust op. De pers werd echter ingeschakeld om de gemoederen te bedaren.

“Een gedeelte van de ‘sierlijke’ schuilloopgraaf op het erf van Lindeteves in de benedenstad. Voor zitplaatsen is gezorgd.”

Uit het Bataviaasch Nieuwsblad, 12 juni 1940:

“Batavia wil niet achterblijven, doch het voorbeeld van de Europese steden volgen, daarbij uiteraard rekening houdende met de mogelijkheden, welke deze tropische stad biedt, en zich voorbereiden op eventueel gevaar uit de lucht. Overal in de stad worden schuilplaatsen gemaakt. Er wordt gewerkt in versneld tempo. Op verschillende plaatsen tegelijk wordt gegraven en gehamerd en in enkele dagen verrijzen de schuilplaatsen, klaar om er de laatste hand aan te leggen en het houten geraamte te bekleden met zand en zandzakken. 

View original post 328 woorden meer

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen