Crowdfunding geslaagd

Muziek als Wapen door Arjanne Laan

via Crowdfunding geslaagd

Advertenties
Quote | Geplaatst op door | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Hoe de Molukkers in 1951 door de Nederlandse regering zijn bedrogen.

via Hoe de Molukkers in 1951 door de Nederlandse regering zijn bedrogen.

Quote | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen

Crowdfunding voor filmproject over muzikanten op de vlucht

 

Featured Image -- 1641

De Arnhemse filmmaker Arjanne Laan is een crowdfunding actie begonnen voor het maken van vier podcasts, vier animatiefilms en een film over muzikanten die gevlucht zijn. Over gevluchte muzikanten uit Chili, Syrië, Argentinië, Mali en Ivoorkust. Ze bezocht voor haar project onlangs Chili en de schuldige plekken waar dictator Pinochet mensen martelde en muzikanten vermoordde.

De Nederlands-Chileense componist, Patricio Wang moest vluchten voor het regiem omdat een docent van het conservatorium hem verraadde. Hij kwam in 1973 naar Nederland en kon toen verder studeren aan het conservatorium hier.

Pat0_Esmeralda

Het is dit jaar precies 45 jaar geleden dat Pinochet op een bloedige wijze en ondersteund door de Amerikaanse CIA de macht greep en de democratisch gekozen president Allende vermoordde. Arjanne Laan bezocht onlangs het conservatorium waar muziekstudenten en docenten achtervolgt werden voor de muziek die zij maakten. Ook het martelschip Esmeralda bezocht ze in de haven van Valparaiso op de dag dat de 100-ste geboortedag van de bekende Chileense zangeres Violeta Parra herdacht werd. Naast de Esmeralda lag de vrolijke grote gele badeend Rubber Duck van de Arnhemse ontwerper Florentijn Hofman (van het Feestaardvarken in het centrum van Arnhem). Vrolijkheid naast een luguber symbool, zoals Bevrijdingsdag naast de Dodenherdenking samengaan.

Musici als kanaries in een kolenmijn

Voor het project heeft Laan ook interviews gemaakt met in Parijs verblijvende musici uit Argentinië, Mali, Syrië en Ivoorkust. Gevluchte musici die hun leven in hun geboorteland niet zeker zijn. Ook niet meer in Parijs, zoals een van hen vertelde die een paar dagen voor de bloedige aanslag optrad in muziektempel Bataclan in (november 2015). Laan: ‘In de serie probeer ik te ontrafelen, waarom muzikanten door machthebbers zo vaak tot zondebok worden verklaard en musici hun leven nog steeds niet zeker zijn op veel plaatsen in de wereld. Is het omdat de kunstenaar, de musicus, in feite één van de zogenoemde ‘kanaries in de kolenmijn’ is? Zij die ons waarschuwen dat er onheil op komst is. Zoals kanaries in de kolenmijn werden meegenomen en doodgaan als er te veel mijngas vrijkomt. De Chileens – Nederlandse componist Patricio Wang, mijn hoofdpersoon, is één van deze kanaries. Aan zijn verhaal over de vlucht uit Chili koppelen we de zeer vergelijkbare verhalen van andere gevluchte musici, die de rol op zich namen van kanaries in de kolenmijn’.  Door hun alarmsignalen werden ook zij gedwongen hun land te verlaten.’

Crowdfunding

Om het project te financieren, voor de montage van de interviews en het maken van animatiefilms, is Laan een crowfunding actie begonnen via www.Cinecrowd.com  Muziek als Wapen. 3600 Euro is nodig, inmiddels is zo’n 1500 euro binnen. Belangstellenden kunnen het project steunen via de site.

Laan heeft veel documentaire films op haar naam staan. Eerder kwam haar film Medials & Spikes over atleten die in Churandy Martina als voorbeeld zien ook via crowdfunding tot stand. Eerder films van haar: Mama Calle over Mexicaanse straatkinderen, Velo Nero over Mexicaanse migranten in de VS, Uitgezet (serie VARA) en voor de VARA/BNN de aflevering over Mexico-VS voor de serie De Muur en voor diezelfde serie over Guantanamo, de Muur van de VS op Cuba.

ARNHEM 11-4-2002
DOCUMANTAIREMAAKSTER LAAN

Geplaatst in art, geschiedenis, Kunst, media, Muziek | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Muziek als Wapen

ArjanneLaan

4 podcasts & 4 animaties

Voor Muziek als Wapen heb ik een serie documentaire podcasts gemaakt over muzikanten, die hebben moeten vluchten uit hun vaderland, vanwege hun muziek.

De eerste podcasts gaan over Patricio Wang (klik), die Chili moest ontvluchten.

In een serie van 4 podcasts wordt zijn verhaal verteld. Zijn levensreis, die loopt van de vlucht voor de dictatuur in Chili naar de vrijheid in Nederland. Het verhaal over de muzikale redenen van Patricio Wangs’ vlucht.

De 4 podcasts zijn klaar, maar moeten nog afgemixed worden. Elke podcast krijgt zijn eigen korte animatie.

Voor het afmixen van de 4 podcasts en het maken van de 4 animaties doen we deze crowdfunding. We hebben 3600 euro nodig. Hebben we de funding rond, dan kunnen we starten met de geluidsafwerking en het maken van de animaties.

Daarna gaan we weer verder met een volgende serie podcasts en animaties voor Muziek…

View original post 207 woorden meer

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Artist in Residency geopend

HUISSEN, 5 mei ’18 – Bij de opening van het eerste Artist in Residency Danya’s Sanctuary in Huissen zegde wethouder Theo Janssen (cultuur, Lingewaard Nu) de in de residency verblijvende kunstenaars expositieruimte toe in het oude gemeentehuis. De twee initiatiefnemers Anja Bourgondiën en Sithabile Mlotshwa reageerden blij verrast op deze geste van de wethouder die naar verwachting ook in het nieuwe college de portefeuille cultuur zal beheren.

(lees verder onder foto)

2018-05-05 16.56.58

Anja Boergondiën en Sithabile Mlotshwa flankeren wethouder Janssen luisterend naar schrijver Vamba Sherif

Eunyoung

Eunyoung Lee

Het huis biedt plaats voor kunstenaars om in alle rust te werken aan een nieuw product, aldus Bourgondiën. ‘Geselecteerde kunstenaars kunnen hier een tot drie maanden verblijven om aan het eind van die periode hun nieuwe werk of een deel daarvan te presenteren.’ Beeldende kunstenaars, schrijvers en performers kunnen er terecht. Om in aanmerking te komen, worden kunstenaars vooraf gescreend, zodat niet iedereen er een soort vakantie kan houden. ‘Er moet gewerkt worden aan een nieuw product.’ De toezegging van de wethouder kwam als een volkomen verrassing. ‘Het is een mooie exposure voor kunstenaars die hier komen,’ zegt Mlotshwa enthousiast. Het Olde Stadhues, ’t Convent geheten, biedt prachtige expositieruimtes.

2018-05-05 17.00.33

Aref Damee

De beide initiatiefnemers zijn zelf kunstenaar en werken en wonen in Huissen. De bovenverdieping van Danya’s Sanctuary gelegen aan de Loostraat in Huissen is helemaal ingericht voor de verblijvende kunstenaars waar ze ook kunnen exposeren. Momenteel exposeren: beeldend kunstenaars Keiko Sato (Nijmegen, geboren in Japan), Rob Voerman (Arnhem), Eunyoung Lee (Arnhem, geboren Korea), Aref Damee (Arnhem, geboren Afghanistan), Rob Sweere (Arnhem) en schrijver Vamba Sherif (Groningen, geboren Liberia).

2018-05-05 17.06.00

Rob Voerman

Expositie Danya’s Sanctuary open: ma 7 – za 12 mei 15-17 uur. Loostraat 71, Huissen

Geplaatst in art, Kunst | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Van Molukkers is nog veel te leren als het om integreren gaat

In het integratiedebat zijn weinig lessen meegenomen uit de Molukse kwestie. Dat stelt Fridus Steijlen, die vandaag wordt geïnstalleerd als hoogleraar Molukse migratie en cultuur. ,,Het Molukse verhaal is belangrijk in de geschiedenis van multicultureel Nederland.”

via ‘Van de Molukkers kunnen we zoveel leren’

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Veiligheid versus privacy: ‘sleepnet’

Woensdag 21 maart aanstaande zijn de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten #WIV, door tegenstanders ‘sleepnet’ genoemd.

WIV

Illustratie: www.GeenSleep.net 

De vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) is al vanaf de indiening in oktober 2016 omstreden. Duizenden pagina’s aan adviezen, bezwaren en voorstellen waren ingediend op het moment dat de Tweede Kamerleden hun stem moesten uit te brengen. Inmiddels hebben Tweede en in de luwte van het zomerreces ook de Eerste Kamer in meerderheid ingestemd met de enigszins aangepaste wet die per 1 januari 2018 in werking treedt.

De wet is ingediend om geheime diensten, AIVD en de militaire MIVD, meer ruimte te geven om op grote schaal internetdata van personen te verzamelen om zo dreigingen van buiten te onderzoeken. Zo kunnen de inlichtingendiensten bijvoorbeeld bij een digitale aanval de data van een bepaalde provider onderzoeken en bewaren. Daar zitten dan ook data bij van het internetverkeer van personen die niets kwaads van zins zijn uit hele wijken waar bijvoorbeeld een teruggekeerde Syriëganger woont.

Bij elke onderzoeksvraag hebben de diensten toestemming nodig van de minister en van een onafhankelijke commissie van drie personen, die in samenspraak gekozen wordt door: de Nationale Ombudsman, de vice-president van de Raad van State en de president van de Hoge Raad. Achteraf toetst een toetsingscommissie de taps. De toetsingscommissie (CTIVD) moet beoordelen of de veiligheidsdiensten rechtmatig hebben gehandeld. Waarborg genoeg zou je zeggen maar de oordelen van de commissie zijn niet bindend. De minister mag echter die oordelen of veroordelingen van de toetsingscommissie naast zich neerleggen. Daar richt zich dan ook een van de bezwaren tegen, nota bene van de toetsingscommissie zelf. De CTIVD vindt de wet te vaag: ‘Om effectief toezicht te kunnen uitoefenen moet sprake zijn van een duidelijk en afgebakend kader in de wet. Dit is nu niet het geval.’

Naast de CTIVD hebben tal van andere organisaties bezwaren aangetekend waaronder de Raad van State, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), het IViR (Instituut voor informatierecht), de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) en de journalistenvereniging NVJ. De bezwaren richten zich op de inbreuk met het grootschalige verzamelen van gegevens op de fundamentele persoonlijke vrijheid. De Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat ‘grootschalige verwerking van gegevens – naast een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer – bijvoorbeeld ook gevolgen [kan] hebben voor de vrijheid van meningsuiting, doordat burgers of maatschappelijke organisaties zich op voorhand geremd kunnen voelen in hun uitingsvrijheid.’ Het grootste bezwaar van de NVJ op de wet is het niet meer voldoende kunnen beschermen van journalistieke bronnen. Hierdoor staat een belangrijke manier waarop journalisten hun verhalen naar buiten kunnen krijgen en hun controlerende rol kunnen vervullen ernstig onder druk, aldus NVJ-secretaris Thomas Bruning.

Amnesty International steunt actief het referendum alsmede Bits of Freedom, Free Press Unlimited en Internet Society Nederland. Privacy versus veiligheid. Het gevaar van simplificatie ligt op de loer. Natuurlijk mag op privacy inbreuk gedaan worden, echter alleen onder scherpe voorwaarden en alleen als het doel legitiem is. Dat kan als bijvoorbeeld de democratische rechtsstaat daadwerkelijk bedreigd wordt. In de Wiv is dat niet goed en helder vastgelegd. Te groots van opzet waardoor toetsing achteraf slecht mogelijk is.

Een bezwaar waar tot nu toe minder aandacht voor is, is hoe veilig zijn die data die drie jaar bewaard mogen worden? Is de overheid wel voldoende toegerust om die veiligheid te garanderen? De geschiedenis van DiGiD bijvoorbeeld geeft wat dat betreft weinig hoop.

Een raadgevend referendum is geen democratisch hoogstaand middel om je gelijk te halen. Het is naast de gang naar de rechter zoals de NVJ en Bits for Freedom hebben gedaan, een uiterste middel in de huidige rechtstaat. Een middel om het parlement te dwingen nogmaals te kijken naar de Wiv en naar voren gebrachte tekortkomingen in de wetgeving. Een middel ook om de argumenten voor en tegen helder te krijgen. De wet is tot nu toe te veel buiten het publieke debat gebleven en dat terwijl het belang van de individuele vrijheid in het geding is. Die waarborg is niet duidelijk in de wet verankerd en dat is zorgelijk.

In aangepaste vorm van een eerder gepubliceerd in Nederlands Media Nieuws artikel 

Geplaatst in internet, journalistiek, Nieuws en politiek, recht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen